One on One: Pleurad Xhafa, 200 Million Euro (2020)