NET, Jarosław Kozłowski in Conversation with Klara Kemp-Welch