Flashmob – the Divide Between Art and Politics in Belarus (Long version/Articles)

1 Response

  1. 11/12/2020

    […] moich wcześniejszych artykułach opisywałam różne aspekty białoruskiej kultury protestu. Interesuje mnie w szczególności to, jak łączą się rewolucja, jej przedstawienia, aktywizm […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *